مینـی هیتـر گازی پلارمــدل 523

محصول جدید

523

 • مجهـــز بـــه کاربراتـــور الکتریکـــی بـــرای روشـــن و خامـــوش شـــدن خـــودکار هیتـــر
 • مبـدل حرارتـی بـا رنـگ نسـوز آلومینیومـی مقـاوم بـــه حـــرارت بـــالا

جزییات بیشتر

این محصول در انبار موجود نیست

تماس بگیرید

 • بدون دودکش
 • دارد
 • دارد
 • بیش از 70%
 • دارد

مشخصات

نوع سوخت گاز طبیعی_مایع
مدل بدون دودکش
کاربری گرمایشی
ODS دارد
رده انرژی A
گاورنر دارد

اطلاعات بیشتر

مینـی هیتـر گازی پلارمــدل 523

مجهز به فن آکسیال با راندمان باال و صدای کم جهت توزیع هوای گرم

 • مجهـز بـه ترموسـتات جهـت تنظیـم دمـای مبدل و کنتـــرل بـــاد گـــرم و مصـــرف کمتـــر
 • مجهـــز بـــه کاربراتـــور الکتریکـــی بـــرای روشـــن و خامـــوش شـــدن خـــودکار هیتـــر
 • مبـدل حرارتـی بـا رنـگ نسـوز آلومینیومـی مقـاوم بـــه حـــرارت بـــاال
 • اشغال فضای کمتر نسبت به فن کویل و شوفاژ
 • مجهز به فیوز ایمنی
Path: > > > مینـی هیتـر گازی پلارمــدل 523

نظرات