بخاری شومینه ای بهتر است یا معمولی؟

بخاری شومینه ای بهتر است یا معمولی

     

بخاری گاز شومینه ای

استفاده از بخاری گازی شومینه ای هر چند این نوع وسیله ی گرمایشی معضل استفاده از حجم زیادی از چوب را ندارد و به بهره وری و راندمان 75 درصدی دست یافته است، ولی به علت ساختار طبیعی آن همچنان انرژی زیادتری نسبت به بخاری مصرف می کند.

 

هوای گرم در هر حالتی تمایل به بالا رفتن و فرار دارد. بهره بردن از شومینه، همانند روشن کردن بخاری یا دیگر وسایل گرمایشی در کنار پنجره ای باز است.

در واقع با روشن کردن شومینه، هوای سرد به طور مداوم از دودکش آن وارد و هوای گرم خارج می شود. تحقیقات و بررسی ها نشان می دهند که استفاده از شومینه، حتی در خانه ای کاملا عایق بندی شده است، میزان مصرف انرژی را تا 30 درصد افزایش می دهد.

  

  

بخاری گاز سوز معمولی

بخاری های گاز سوز معمولی، هر چند دچار مشکل سیاه کردن محیط پیرامونخود هستند، ولی تا 90 درصد بهره وری دارند. در عین حال با دقت به بسته بودن مسیر ورود هوای سرد از دودکش به خانه و بهره بردن از شیشه در جلوی شعله، مانع هدر رفت گرمای ایجاد شده در خانه می شوند.

 

مشاهده قیمت و انواع بخاری گازی شومینه ای و معمولی