بخاری و هیتر برقی های مناسب برای مرغداری و گلخانه

در خیلی از گلخانه ها و مرغداری ها دیده شده است که به علت عدم دسترسی و سوخت های فسیلی(از جمله گاز) هزینه های مصرفی سوخت کارخونه افزون گردیده و یا حتی در سیستم تولید مشکل و اختلال ایجاد شده است.

گهگاهی نیز دیده شده است به دلیل خطر و مشکل آتش زا بودن امکان استفاده از سیستم های گازوئیلی و گازی ممکن نمی باشد، در این مورد ها میتوان از بخاری و هیتر برقی برای گرمایش مرغداری و گلخانه استفاده نمود، به این دلیل که با عدم ایجاد آلایندگی و به صورت دمنده ،دمای محیط را فراهم میسازد.

در زیر انواع هیتر برقی پیشنهادی از ظرفیت کم به زیاد ارائه گردیده است، امید است که در انتخاب هیتر برقی مورد نیاز خود توانسته کمکی کرده باشیم.

مینی هیتر برقی 4500 گرمسال مدل GL250: این مدل از هیتر های گرمسال با قابلیت پوشش دهی 150 متر برای گلخانه های کوچک پاسخگو خواهند بود و میتوانند انتظارات شماره برآورده کنند.

هیتر برقی گرمسال

 

مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر از مدل GL250

 

مینی هیتر برقی انرژی 4500 مدل EH0045 مدلی مشابه مدل فوق است در برند معتبر انرژی که میتواند نیاز های شمارا برآورده کند.

هیتر برقی انرژی

  

مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر از مدل EH0045

 

هیتر برقی گرمسال مدل GL-520 با قابلیت پوشش دهی حدود 250 تا 300  متر مکعب را به صورت بسیار خوب گرما میدهد و میتواند انتظارات شمارا برآورده کند این مدل در فن آلمانی و ایرانی در بازار وجود دارد.

هیتر برقی

  

مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر مدل GL-520

   

هیتر برقی 21000 مدل GL820 گرمسال با قابلیت پوشش دهی 500 متر مکعب را به صورت عالی گرما دهد و به مرغداری و گلخانه شما را به خوبی گرما میبخشد.

بخاری گرمسال

   

مشاهده قیمت و کسب اطلاعات بیشتر مدل GL820