بخاری برقی برای فضای بزرگ

در بسیاری از موارد مشاهده شده است که به علت عدم دسترسی و سوخت های فسیلی(از جمله گاز) هزینه های مصرفی سوخت کارخونه افزون گردیده و یا حتی در سیستم تولید مشکل و اختلال ایجاد شده است.

در بعضی دیگر از موارد نیز دیده شده است به دلیل خطر و مشکل آتش زا بودن امکان سود بردن از سیستم های گازوئیلی و گازی ممکن نمی باشد، در این مورد ها میتوان از بخاری و هیتر برقی برای گرمایش مرغداری ،گلخانه و سایر مکان های بزرگ استفاده نمود، به این دلیل که با عدم ایجاد آلایندگی و به صورت دمنده ،دمای محیط را فراهم میسازد.

در فضاهای بزرگی که معمولا از وسایل گرمایشی استفاده میشود معمولا از دو حالت اتفاق می افتد،حالت اول: در برخی موارد از تعدادی بخاری برقی معمولی استفاده میگردد تا همه ی فضاهای ممکن فضای بزرگ گرم گردد در حالت دوم:از یک یا دو عدد هیتر برقی(یا بیشتر با توجه فضای بزرگ مد نظر) استفاده میگردد تا فضای مورد نظر را با یک یا دو دستکاه حل نماید.

    

حالت 1: استفاده از تعدادی بخاری برقی معمولی

بخاری برقی برای فضای بزرگ

بخاری برقی گاسونیک مدل GEH-318 دارای امکانات جذاب از جمله مدل های پر فروش بخاری برقی می باشد که به صورت تعداد برای فضاهای بزرگ استفاده میگردد و میتواند تک تک فضاهای بزرگ محل زندگی شما را گرم کرده و فضای بزرگ را گرم کند.

 

مشاهده انواع مدل بخاری برقی های معمولی

 

حالت 2:استفاده از هیتر برقی

هیتر برقی گرمسال

هیتر های برقی در مدل های گوناگونی در بازار عرضه میشونداین مدل ها در میتوانند سه متراژ 300،150 و 500 متر مکعب فضای بزرگ مد نظر شما گرم کنند و خیالی آسوده به شما درباره ی مکان مورد نظر شما بدهند.

 

مشاهده انواع مدل هیتر برقی