قیمت بخاری گازی شومینه ای بزرگ


بخاری یک وسیله ای است که در هر خانه ای لازم میشود مخصوصا در سرما می باشد بهترین و  سری جدید ترین بخاری گازی شومینه ای  سری برند های ایرانی می باشد
قیمت بخاری گازی شومینه ای بسیار ارزان است


قیمت بخاری گازی شومینه ایبخاری گازی شومینه ای حداکثر قدرت برای گرم کردن یک فضای بزرگ و کوچک حرارتی 8100 داشته باشد انواع بخاری های شومینه ای دارای دو دسته هستن یک دسته که بدون دودکش می باشد


سری دوم بخاری گازی شومینه ای با دودکش این سری مدل بخاری گازی هم از گاز شهری استفاده میشود این بخاری گازی شومینه ای قیمت بسیار ارزانی دارد که یکی از ویژگی های جالب این کالا قابل استفاده گاز شهری آن هم با  فشار گاز 180 میلیمی باشد
این مدل بخاری نیک کالا دودکش دار می باشد که قطر دودکش آن به 99 میلی متر می رسد.وزن خالص این بخاری 7 کیلو گرم تا 50  و وزن نا خالص60 کیلو گرم می باشد